Generalforsamling | 12.04.2012

Generalforsamling afholdt


Generalforsamlingen blev planmæssigt afholdt den 5. april, hvor bl.a. årets program blev vedtaget.

Det vedtagne program er lagt på hjemmesiden.