Generalforsamling | 20.03.2013

Generalforsamling 2013 afholdt


Generalforsamlingen blev i år afholdt den 4 marts, hvor blandt andet mødedatoerne for 2013 blev vedtaget.
 
Venlig hilsen

Ribe Politikorps
Ole Jørgensen
Løjtnant