Tiden omkring verdenskrigene

I 1915 og årene derefter havde hæren igen bud efter mange af korpsets medlemmer, og korpset førte en stille tilværelse. I 1920 rekonstrueredes Politikorpset under korpsløjtnant H. A. Bojsen (1910-1920) med stærk tilslutning fra byens borgere.

Desværre fik løjtnant Bojsen ikke lejlighed til at se resultatet af sit arbejde, da han døde den 8. november samme år.

Året efter udnævnte byrådet efter enstemmig indstilling fra korpset og anbefaling af politimesteren, grosserer L. C. Nielsen til korpsløjtnant. Igen blomstrede sammenholdet i det traditionsrige gamle korps, og med ganske få ændringer bibeholdt man traditionerne med udrykninger, skydninger og parader på torvet

Fra Danmark blev besat af tyskerne den 9. april 1940 og frem til den 29. august 1943, da politiet enten blev taget af tyskerne eller måtte gå under jorden, deltog korpsets medlemmer i politiets vagttjeneste. 10 medlemmer var i denne periode udtaget til at møde på politi-, brand- og redningsstationer ved alle luftalarmer.

Klik for stor udgave - Ribe Politikorps 1930
Ribe Politikorps 1930
Klik for stor udgave - Ribe Politikorps 1932
Ribe Politikorps 1932