Korpset i dag

Pligten til at være i korpset blev ophævet i slutningen af det 19. århundrede.

Medlemskab af Ribe Politikorps er i dag helt frivilligt, og medlemskabet afgøres i hvert enkelt tilfælde ved en stabsbeslutning.

Udover de fastlagte mødedatoer deltager Korpset kun i begivenheder til fordel for byen Ribe.

Der hersker en virkelig god ånd og et godt kammeratskab i korpset, og at medlemskab er attraktivt vidner den lange venteliste om. I dag har Ribe Politikorps følgende bemanding:

  • 1 løjtnant
  • 1 oversergent
  • 3 sergenter
  • 3 korporaler, hvoraf 1 er tamburmajor
  • 42 underkorporaler heraf en musikdeling på 9 underkorporaler samt 2 korporaler.

Altså i alt 51 mand, hvilket nok fremover vil være et nogenlunde konstant antal, idet man ikke råder over geværer til yderligere tilgang.

Som det fremgår af ovennævnte har korpset ingen menige, hvilket skyldes hensyntagen til medlemmer, som tidligere har haft en eller anden grad inden for det danske forsvar.

Ved optagelse i Ribe Politikorps skulle ingen således kunne føle nogen form for degradering.

Korpsets gamle geværer, som stammer fra 1864, er arvet fra militæret og er nogle af de første bagladegeværer herhjemme.